Czy rejestr RODO trzeba gdzieś zgłaszać?

Czy rejestr RODO trzeba gdzieś zgłaszać?


Zgodnie z RODO każda firma, także jednoosobowa, która przetwarza dane osobowe jest Administratorem Danych Osobowych i jest zobowiązana do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Nie ma jednak obowiązku zgłaszania tego rejestru.

Jest to zmiana w stosunku do poprzedniej ustawy, która nakładała obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych lub zgłoszenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)