Automatyzacja zbierania danych osobowych

RDO ułatwia, automatyzuje i zmniejsza ryzyka związane ze zbieraniem danych osobowych na stronach internetowych.

W RDO możesz zdefiniować formularze służące do zbierania danych osobowych, określić jakie pola będą na nich widoczne oraz jakie zgody będą na nich zbierane. Każdy z takich formularzy możesz powiązać z celem przetwarzania, kategoriami odbiorców i czynnościami przetwarzania danych.

W RDO możesz prowadzić rejestr stron internetowych, na których dane osobowe są zbierane lub prezentowane. Dla każdej strony internetowej możesz określić formularz, który ma być na niej wyświetlony. Po osadzeniu formularza dane osobowe na nim zebrane będą automatycznie rejestrowane w rejestrze RDO. Wszelkie zmiany formularza takie, jak zakres zbieranych danych, czy treści zgód będą aktualizowane automatycznie na wszystkich stronach, na których dany formularz został osadzony.

Osadzone na stronach internetowych formularze przesyłają zebrane dane osobowe bezpośrednio z przeglądarki osoby wypełniającej formularz do RDO. Dzięki temu dostawcy serwisów internetowych nie mają dostępu do zebranych danych osobowych i nie są ich procesorami w myśl RODO. Takie rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo danych i zdejmuje z Administratora Danych konieczność kontroli usługodawców pod kątem zgodności z RODO.