Narzędzia dla ADO i IOD

RDO zawiera zestaw narzędzi wspierających Administratora Danych Osobowych (ADO), Procesora Danych Osobowych (PDO)  oraz Inspektora Ochrony Danych (IOD) w realizacji zadań i obowiązków wynikających z RODO:

  • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania (ADO)
  • Prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  • Prowadzenie rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych
  • Rejestracja i zgłaszanie incydentów naruszenia ochrony danych osobowych oraz informacji o podjętych działaniach