Raportowanie przetwarzania

RDO posiada API, które pozwala na rejestrację transferów danych osobowych pomiędzy systemami w firmie i poza firmę do partnerów zewnętrznych.

RDO może weryfikować zgodność faktycznych transferów danych z celami i czynnościami przetwarzania określonymi przez ADO lub IOD oraz z faktycznie udzielonym zgodami lub innymi podstawami do przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie zgromadzonych danych RDO pozwala na raportowanie miejsc
i zakresu przetwarzania danych osobowych.