Korzyści

Zgodność z RODO (GDPR) – Rejestr Danych Osobowych (RDO) spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uwzględnia także konieczność uzyskania zgód wynikających z innych ustaw obowiązujących w Polsce.

Bezpieczeństwo – RDO to bardzo dobrze zabezpieczony sejf na dane osobowe. Wykorzystuje zdublowaną infrastrukturę, codziennie wykonywana jest kopia bezpieczeństwa, co 6 miesięcy poddawany jest testom penetracyjnym realizowanym przez zewnętrzną firmę.

Redukcja ryzyka – RDO pozwala ograniczyć lub wyeliminować dostęp do danych osobowych. Pozwala m.in. zlecać firmom zewnętrznym pozyskanie danych osobowych nie dając im dostępu do zebranych danych. W ten sposób RDO redukuje ryzyko związane nieuprawnionym dostępem do danych w firmach, nad którymi nie mamy bezpośredniej kontroli.

Dokumentacja – RDO jest repozytorium dokumentacji wymaganej przez RODO. Pozwala definiować cele przetwarzania, kategorie danych, zbiory danych, czynności przetwarzania, odbiorców, osoby upoważnione do przetwarzania danych, procesorów, którym powierzasz przetwarzanie danych osobowych i wile innych informacji, wymaganych przez RODO.