Bezpieczeństwo

RDO to sejf na dane osobowe, który oprócz danych rejestruje informacje o udzielonych i wycofanych zgodach, sprzeciwach do przetwarzania danych, wysłanych informacjach (realizacji obowiązku informacyjnego), terminach, w których dane powinny być usunięte lub zanonimizowane, transferach danych do innych systemów lub firm.