Dokumentacja

RDO pozwala na dokumentację celów i procesów przetwarzania danych osobowych oraz wynikających z nich:

  • zakresu przetwarzanych danych osobowych (zasada adekwatności)
  • okresu przetwarzania danych
  • dostępu do danych
  • treści zgód i klauzul informacyjnych

RDO pozwala na definiowanie formularzy do zbierania danych osobowych oraz ich zawartości, w szczególności :

  • pól umieszczonych na formularzu
  • treści zgód
  • treści klauzul informacyjnych